SCHIRTEC S-AS

 

        

 

SCHIRTEC® ESE lightning conductor

 

หัวล่อฟ้า SCHIRTEC® (SCHIRTEC®ESE lightning conductor) เป็นหัวล่อฟ้าที่สามารถทำให้อากาศบริเวณโดยรอบหัวล่อฟ้าเกิดการแตกตัวเป็นประจุอิสระ (Ionization) โดยอาศัยพลังงานจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศ

หัวล่อฟ้า SCHIRTEC® ผลิตมาจาก Stainless Steel จึงทำให้ทนทานต่อกระแสไฟฟ้าแรงสูงที่เกิดจากฟ้าผ่า การกัดกร่อนของสนิม สารเคมีในชั้นบรรยากาศ บริเวณพื้นที่ติดทะเล ฯลฯ ทำให้หัวล่อฟ้ามีอายุการใช้งานได้ยาวนาน

SCHIRTEC® ESE lightning conductor รุ่น S-AS มีรัศมีครอบคลุมป้องกันฟ้าผ่า 72 เมตร โดยคำนวณรัศมีการป้องกันฟ้าผ่าเป็นไปตามมาตรฐานยุโรป NF C 17-102 และUNE 21186