Welcome to Upperonline

 

 บริษัท อัพเปอร์ ซีสเต็มส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดตั้ง และเปิดดำเนินการ โดยกลุ่มวิศวกร และนักธุรกิจที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ และความชำนาญงาน ทางด้านระบบสัญญาณแจ้งเหตุจากเพลิงไหม้และระบบป้องกันอันตรายจากเพื่อรองรับ การเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยนโยบายของบริษัทฯ จะมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนการให้คำปรึกษา และการบริการแบบครบวงจร

เราเป็นตัวแทนจำหน่าย ระบบสัญญาณแจ้งเหตุจากเพลิงไหม้ , ระบบป้องกันอันตราย จากฟ้าผ่า โดยให้บริการตั้งแต่การสำรวจ ออกแบบ วางระบบ รวมถึงจัดหาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการติดตั้งระบบให้แล้วเสร็จตามความพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

เรามีวิศวกรและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและชำนาญงานไว้คอยให้บริการ ด้านคำปรึกษา ออกแบบติดตั้งและการบริการหลังการขายโดยวิศวกรและบุคลากรที่ ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการขายและบริการ

ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เราจึงสามารถให้บริการอย่างมีคุณภาพต่อหลายๆ หน่วยงาน อาทิเช่น อาคารพักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงแรม รีสอร์ต ฯลฯ เพราะเรารู้ว่าคุณภาพของงาน หมายถึงความพึงพอใจสูงสุด ของลูกค้าและการประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยการให้บริการแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเพียง ส่วนหนึ่งของโครงการ หรือครอบคลุมทั้งโครงการ เราสามารถสนองตอบตามความสำเร็จ ที่ท่านต้องการ