Welcome to Upperonline

ติดตั้งสายล่อฟ้า

ขาย ติดตั้งสายล่อฟ้า

ขายสายล่อฟ้า

ที่นี่ไม่มีสินค้าราคาถูก คุณภาพต่ำ !

ที่นี่มีแต่สินค้าคุณภาพดี ในราคายุติธรรม !

 

 บริษัท อัพเปอร์ ซีสเต็มส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดตั้ง และเปิดดำเนินการ โดยกลุ่มวิศวกร และนักธุรกิจที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ และความชำนาญงาน ทางด้านระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยนโยบายของบริษัทฯ จะมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ตลอดจนการให้คำปรึกษา และการบริการแบบครบวงจร

เราเป็นตัวแทนจำหน่าย ขาย ติดตั้ง ระบบสัญญาณแจ้งเหตุจากเพลิงไหม้ ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า สายล่อฟ้า ระบบล่อฟ้า หัวล่อฟ้า โดยให้บริการตั้งแต่การสำรวจ ออกแบบ วางระบบ ขายสายล่อฟ้า ติดตั้งสายล่อฟ้า รวมถึงจัดหาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการติดตั้งระบบให้แล้วเสร็จตามความพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

เรามีวิศวกรและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และชำนาญงานไว้คอยให้บริการ ด้านคำปรึกษา ออกแบบติดตั้งและการบริการหลังการขายโดยวิศวกร และบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการขาย และบริการ

ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เราจึงสามารถให้บริการอย่างมีคุณภาพต่อหลายๆ หน่วยงาน อาทิเช่น อาคารพักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงแรม รีสอร์ต ฯลฯ เพราะเรารู้ว่าคุณภาพของงาน หมายถึงความพึงพอใจสูงสุด ของลูกค้า และการประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยการให้บริการแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเพียง ส่วนหนึ่งของโครงการ หรือครอบคลุมทั้งโครงการ เราสามารถสนองตอบตามความสำเร็จ ที่ท่านต้องการ

 

            ติดตั้งสายล่อฟ้า ขายสายล่อฟ้า ขายติดตั้งสายล่อฟ้า

                                  Hot Line : 0-2949-7581-2

ที่นี่ไม่มีสินค้าราคาถูก คุณภาพต่ำ ที่นี่มีแต่สินค้าคุณภาพดี ในราคายุติธรรม !