บทความ


  • การเกิดฟ้าผ่า ฟ้าผ่า ฟ้าแลบและฟ้าร้อง เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ที่เกิดจากการถ่ายเทประจุ ไฟฟ้าจำนวนมากระหว่างวัตถุที่มีประจุไฟฟ้า ซึ่งอาจเกิดขึ้...

  • การป้องกันตัว และปฐมพยาบาลเมื่อฟ้าผ่า ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากฟ้าผ่าแล้ว 15 ราย ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และไม่ใ...

  • คำแนะนำในการป้องกันอัคคีภัย ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย เป็นการยากที่จะควบคุมและป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยขึ้น ได้อย่างเด็ดขาดและเสมอไปเพราะอัคคีภัยนั้นเปรียบเสมือน "ศัตรูที่...