เกี่ยวกับเรา

Welcome to Upperonline

Upper Systems Engineering is a group of efficient and professional engineer, having expert knowledge in Lightning Protection System and Fire Alarm System. To supply of various goods and service to respond with the growth market, we consider hardly about the life safety and property, including all service to serve customers best.

We are a distributor of Lightning Protection, Fire Alarm and Nurse Call System. We provide customers such as survey, planning, to installation. All Clients satisfaction are our obligation.

We have many professional and skillful engineers to serve and give information for customers well. We do everything to be highly and respond with customers' requirement.

With an efficient teamwork, we are able to serve total quality management to a variety of industries such as home, building, factory, hospital, hotel, resort, telecommunications and broadcasting, petrochemical, oil, sporting center, golf courses. We know that total quality means total clients' satisfaction and in turn leads to lower total costs. Our services cover all phases of the life cycle of your projects. Therefore, whether your requirements are for a single phases or extended throughout the life cycle, we have the management, technical and craft expertise ready to commit to your projects success in a program designed specifically for you.

 

บริษัท อัพเปอร์ ซีสเต็มส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดตั้ง และเปิดดำเนินการ โดยกลุ่มวิศวกร และนักธุรกิจที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ และความชำนาญงาน ทางด้านระบบสัญญาณแจ้งเหตุจากเพลิงไหม้และระบบป้องกันอันตรายจากเพื่อรองรับ การเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยนโยบายของบริษัทฯ จะมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนการให้คำปรึกษา และการบริการแบบครบวงจร

เราเป็นตัวแทนจำหน่าย ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า โดยให้บริการตั้งแต่การสำรวจ ออกแบบ วางระบบ รวมถึงจัดหาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการติดตั้งระบบให้แล้วเสร็จตามความพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

เรามีวิศวกร และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและชำนาญงานไว้คอยให้บริการ ด้านคำปรึกษา ออกแบบติดตั้ง และการบริการหลังการขายโดยวิศวกร และบุคลากร ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการขาย และบริการ

ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เราจึงสามารถให้บริการอย่างมีคุณภาพต่อหลายๆ หน่วยงาน อาทิเช่น อาคารพักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงแรม รีสอร์ต ฯลฯ เพราะเรารู้ว่าคุณภาพของงาน หมายถึงความพึงพอใจสูงสุด ของลูกค้า และการประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยการให้บริการแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเพียง ส่วนหนึ่งของโครงการ หรือครอบคลุมทั้งโครงการ เราสามารถสนองตอบตามความสำเร็จ ที่ท่านต้องการ

 

      

 

 

                                     Hot Line : 0-2949-7581-2